085 - 0270 271

Informatiedocument

De AFM acht het wenselijk dat het informatiedocument via de website van de aanbieder op een duidelijke wijze beschikbaar wordt gesteld aan de beleggers.

Per 1 oktober 2017 gelden er aanvullende voorwaarden voor de € 5 miljoen-vrijstelling van de prospectusplicht. Zo moeten aanbiedingen die onder deze vrijstelling worden gedaan voortaan vooraf worden gemeld bij de AFM. Ook zijn aanbieders verplicht gegevens te verstrekken aan de beleggers door middel van een informatiedocument dat in de bijlage van de vrijstellingsregeling is opgenomen. Het informatiedocument helpt beleggers om de kosten, risico’s en het rendement van de belegging beter te begrijpen.

De huidige aanbieding is aangemeld bij de AFM op 31-12-2019.

Deze aanbieding loopt vanaf 1-1-2020 totdat het bedrag van de bedrijfsobligatie ter hoogte van € 4.950.000 is volgeschreven.

Er kan alleen worden ingeschreven voor een IFH-bedrijfsobligatie wanneer een deelnemer schriftelijk bevestigd dat hij het Informatiedocument heeft gelezen en begrepen.

Via het onderstaande formulier kunt u in een beveiligde omgeving toegang krijgen tot het Informatiedocument, u krijgt in uw mailbox een wachtwoord waarmee u toegang krijgt tot het document. Heeft u geen wachtwoord ontvangen kijkt u dan ook even in bij uw ongewenste e-mail.